Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy certyfikat BiodiverCity, który skupia się na miejskiej bioróżnorodności

Opieramy się na innowacyjnym podejściu, które charakteryzuje się: etapowością związaną z realizacją budynku, dbaniem o jego cechy organiczne i stosowaniem indywidualnych rozwiązań.

Certyfikat ten ma na celu promowanie projektowania i budowania nowego rodzaju inwestycji uwzględniających istotne miejsce natury w przestrzeni miejskiej.

Przyjęcie strategicznego planu

Przyjęcie strategicznego planu

zachowania różnorodności biologicznej dostosowanego do projektu

Przyjęcie strategicznego planu

Projektowanie architektury

ekologicznej

Przyjęcie strategicznego planu

Optymalizacja ekologicznej

wydajności projektu z uwzględnieniem środowiska miejskiego

Przyjęcie strategicznego planu

Podkreślenie korzyści

dla większej świadomości oraz lepszego samopoczucia mieszkańców

Nasze projekty

Bioróżnorodność

Przykładamy szczególną wagę do bioróżnorodności i tego, aby nasze projekty jak najmniej ingerowały w środowisko naturalne. Jeżeli tylko jest taka możliwość, przesadzamy drzewa zamiast je wycinać.

Kontakt z otaczającą przyrodą

Chcemy, aby mieszkańcy mieli bezpośredni kontakt z otaczającym ich przyrodą, np. poprzez zainstalowane karmniki dla ptaków i budki dla innych zwierząt.

Rozwiązania poprawiające komfort życia

Dbamy o to, aby każda nasza inwestycja posiadała rozwiązania poprawiające komfort życia mieszkańców.

Nasze biuro

Zastosowaliśmy wiele rozwiązań, dzięki którym każdy z nas czuje się tu dobrze, jednocześnie dzięki prostym krokom aktywnie przyczyniamy się do dbania o środowisko.

Nasze budowy

Współpracujemy z renomowanymi wykonawcami, dla których dbanie o środowisko jest standardem. Szczególnie ważne są dla nas kwestie związane z właściwym zabezpieczeniem drzew i krzewów, ograniczeniem wycinki drzew do minimum, realizowanie nasadzeń kompensacyjnych, dbanie o istniejącą florę i faunę, a także o właściwą gospodarkę odpadami. Istotne jest dla nas również przestrzeganie obowiązujących procedur, weryfikacja stosowanego sprzętu oraz doświadczenie naszych partnerów.

Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Dbamy o istniejące drzewa

Dbamy o istniejące drzewa

Dbamy o gatunki chronione

Dbamy o gatunki chronione